Kiinteistönhuollon ja asiakkaiden käyttämien ympäristölle, ihmisille sekä rakenteille haitallisten kemikaalien hallinta.

Tavoitearvo 2012

Pilantuneiden maa-alueiden (PIMA) mallin jalkautumisen varmistaminen, vuokrattujen PIMA-kohteiden valvonnan ohjeistaminen sekä PIMA rekisterin päivitys.

Kielletyksi tulevien kylmäaineiden luopumissuunnitelmaan vuodelle 2012 kuuluvat toimenpiteet toteutettu alueellisten ohjelmien mukaisesti. 

Tulokset 2012

PIMA-rekisteri on päivitetty ja PIMA yleinen toimintamalli on käytössä.

Kiellettyjen kylmäaineiden luopumissuunnitelmaa päivitettiin siten, että alueelliset toimenpideohjelmat tähtäävät kiellettyjen kylmäaineiden käytöstä poistamiseen, vuoden 2013 loppuun mennessä (lainsäädäntöön nähden etuajassa).

Tulokset 2009-2010

Kemikaalikartoitukset on toteutettu suunnitellusti 2008-2010.