Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien ja pilaantuneiden maa-alueiden hallinta.

Tavoitearvo 2012

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmäkartoituksen perusteella kartoitettujen haja-asutusalueella sijaitsevien kohteiden saattaminen jätevesiasetuksen vaatimalle tasolle jätevesiasetuksen mukaisessa aikataulussa.

Tulokset 2012

Jätevesijärjestelmien kartoitus ja toimenpiteiden totetutus etenevät jätevesiasetuksen mukaisessa aikataulussa.

Tulokset 2009-2010

Pilaantuneiden maa-alueiden toimintaohje on jalkautettu ja ollut käytössä 2010-2011.