Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaispäästö

Tavoitearvo 2012

Ei vuositavoitteita. Päästökauppaan kuulumattomien toimialojen osalta (kuten rakentaminen ja kiinteistöt) Suomen päästövähennystavoite on 16 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 päästömääriin verrattuna. Senaatti-kiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa tason 53,3 kg CO2e/brm2 tavoittamista vuoteen 2020 mennessä.

Tulokset 2012

59,4 CO2e kg/brm2, 4 % kasvua vuodesta 2011 (57,0 CO2e kg/brm2). Kasvu johtuu laskennassa käytettävien päästökertoimien päivityksestä.

Tulokset 2009-2010

2008: 59,6 kg/brm2
2009: 61,6 kg/brm2 (vuonna 2008 kiinteistökanta muuttui, Rajavartiolaitoksen tiedot siirtyivät pääomavuokrakohteiksi)
2010: 61,3 kg/brm2 (poistettu yo-kiinteistöt)
2011: 57,0 CO2e kg/brm2