Vedenkulutus väheni viime vuodesta

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on pitää ylläpidetyn kiinteistökannan ominaisvedenkulutus enintään edellisen vuoden tasolla.  

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen vedenkulutus oli vuonna 2012 keskimäärin 315 l/brm2, joka on 3,4 % vähemmän kuin vuonna 2011. Kokonaisvedenkulutus vuonna 2012 oli 1,24 milj. m3.

Lisätietoa

Veden ominaiskulutuslukemat perustuvat Ryhti tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan vedenkulutusta.

Kokonaisvedenkulutus on laskettu kertomalla toteutunut veden ominaiskulutus Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan bruttoneliömäärällä.

 

Jätevesijärjestelmien uudet vaatimukset on huomioitu

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen jätevedet johdetaan pääasiassa kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Kunnallisten jätevesiverkostojen ulkopuolella Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on 116 (vuonna 2011 noin 100 kpl) pienjätevedenpuhdistamoa. Pieniä jätevedenkäsittelyjärjestelmiä on erityisesti puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen alueilla.

Jätevesihuollon vaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen (542/2003) mukaan olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä uudet vaatimukset vuoteen 2014 mennessä. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja käytössä jatkossakin pysyvät jätevesijärjestelmät on kartoitettu ja vaatimukset täyttävä kunnostussuunnitelma on tehty.