Matkustamisen ympäristövaikutukset

Henkilöstön liikematkustamista pyritään vähentämään muun muassa kattavilla videoneuvottelupalveluilla ja mahdollistamalla joustavat, uudenlaiset työnteon tavat.  Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan autoilun päästöihin tarjoamalla henkilökunnalleen ekologisen ajotavan opetusta ja määrittelemällä työsuhdeautoille päästörajat.

Lentomatkustus lisääntyi, henkilöautoilu väheni

Senaatti-kiinteistöt seuraa henkilöstön työaikana tapahtuvien, työmatkoihin liittyviä matkasuoritteita ja niiden kustannuksia.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työhön liittyvän lentomatkustuksen kilometrit lisääntyivät noin 6 % vuodesta 2011. Henkilöstölle maksettujen kilometrikorvausten perusteella työhön liittyvät ajokilometrit puolestaan vähentyivät jopa 17 %.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työaikana tapahtuvasta lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjä Arean laskennan mukaan kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä noin 137 CO2e tonnia. Henkilöstöön suhteutettuna tämä vastaa 545 CO2e kg/hlö.

Henkilöautoilla ajetuista työhön liittyvistä matkoista kertyi kasvihuonekaasupäästöjä noin 117 tonnia. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöön suhteutettuna tämä vastaa noin 470 CO2e kg/hlö.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön lentomatkojen matkavarauksista vastaa Area, joka myös raportoi vuosittain lennettyjen matkojen kilometrit sekä näistä aiheutuvat ilmapäästöt.

Henkilöstön henkilöautoilla ajettujen työhön liittyvien matkojen kilometrit saatiin Senaatti-kiinteistöjen matkakulukorvausjärjestelmästä. Henkilöautojen päästölaskennassa käytetyt päästökertoimet perustuivat VTT:n ylläpitämän Lipasto -tietokannan ilmoittamiin keskimääräisen suomalaisen liikenteen päästökertoimiin, jotka on laskettu perustuen keskimääräisiin ajosuoritteisiin ja ajoneuvotyyppeihin.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön määrä oli 251 vuonna 2012.

Työsuhdeautot vaihtuvat vähäpäästöisiksi

Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan autoilun päästöihin tarjoamalla henkilökunnalleen ekologisen ajotavan opetusta ja määrittelemällä työsuhdeautoille päästörajat. Vuonna 2012  työsuhdeautojen CO2-päästörajaa kiristettiin tasoon 150 g/km. Vuonna 2011 CO2-päästöraja oli 170 g/km.

Senaatti-kiinteistöjen seurannan mukaan vuonna 2012 työsuhdeautojen käytöstä aiheutui CO2-päästöjä 142 g/km. Suomen keskimääräisen ajoneuvoliikenteen CO2-päästö on 165 g/km.

Etäneuvottelujen käyttö korkealla viime vuoden tapaan

Senaatti-kiinteistöissä on panostettu viime vuosina etäneuvottelujen käytettävyyteen. Videoneuvotteluhuoneiden käyttöaste on erittäin korkea ja tämän lisäksi jokaisella senaattilaisella on mahdollisuus ottaa etäneuvotteluyhteys omalta työasemaltaan. Etäneuvottelupalvelu on laajasti käytössä myös Senaatti-kiinteistöjen asiakkailla.

Palveluntarjoajan järjestelmään kirjautui vuoden 2012 videoneuvotteluja yhteensä 6473 tuntia. Etäneuvottelujen käytön odotetaan pysyvän korkealla tulevina vuosina ja vähentävän edelleen henkilöstön liikematkustuksen tarvetta.