Ympäristö

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa.

Tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2016 mennessä sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta alennetaan toimistotaloissa 6 % vuoden 2010 tasosta.

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä rooli asiakkaidensa toimitilojen ympäristötehokkuuden parantamisessa.

Rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuuden hallinta on Senaatti-kiinteistöissä tunnistettu tärkeäksi kehitysalueeksi. Muun muassa rakennushankkeiden tiedon keräystä, raportointia ja seurantaa sekä näihin liittyvää yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa on kehitetty vuonna 2012.

Senaatti-kiinteistöjen sähkönsäästöprojektilla lupaavia tuloksia

Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöjen Oulussa käynnistämä sähkönsäästöprojekti on tuottanut hyviä tuloksia ja laajentunut valtion virastotaloihin eri puolille Suomea. Käyttäjäsähköprojektissa koko viime vuoden mukana olleiden kiinteistöjen sähkönkulutus aleni liki kahdeksan prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Rahassa se merkitsi 80 000 euroa.

Senaatti-kiinteistöt uusiutuvien energialähteiden äärellä

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä 16 % muodostuu alueellisissa lämpölaitoksissa. Näiden päästöjen pienentäminen on työn takana, sillä Senaatti-kiinteistöjen omassa hallinnassa olevien alueellisten lämpölaitosten yksittäinen vaikutus kokonaisuudessa on pieni.