Työympäristöt

Valtion työympäristöt ovat monien muutosten kohteena. Tilat ovat strateginen resurssi, jonka avulla voidaan tukea organisaation toimintaa ja suorituskykyä.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa työympäristöratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan valtion virastojen ja laitosten toimintaa, varmistetaan valtionhallinnon tilaratkaisujen kustannustehokkuus, terveellisyys, turvallisuus sekä ympäristövastuullisuus.

Tulevaisuuden työympäristöt

Moderni tietotyö on luonteeltaan yhteisöllistä, jakavaa ja ei-muodollista. Tietotyö vaatii myös toimitiloilta ja työympäristöiltä uudenlaisia ratkaisuja.

TE-palveluja kehitetään palvelumuotoilun keinoin

TE-palvelut saavat uuden monikanavaisen konseptin, jossa palvelumuotoilua hyödyntäen kehitetään lisäksi verkko- ja asiointipalveluja. Hanke pääsi osaksi World Design Capital 2012 –ohjelmaa.

HTH Business Case

HTH Business Case -julkaisu kuvaa hyötyjä, joita palvelun aktiivikäyttö tuottaa. Se kertoo myös menestyksellisen käytön edellytyksistä ja tuloksista, joita asiakkaat ovat saaneet. Julkaisu esittelee lisäksi HTH:n käyttötapoja ja sen toimitilajohtamisen tarpeisiin tarjoamia tietoja.