Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Senaatti-kiinteistöjen kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Senaatti-kiinteistöillä on kehitys- ja innovaatiostrategia, jossa on neljä Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettua painopistealuetta:

  • ympäristö ja energia
  • investointiprosessin tietomallintaminen
  • tiedolla johtaminen sekä
  • ratkaisuliiketoimintaan liittyen palveluiden tuotteistaminen, asiantuntijapalvelumallit ja asiakastiedon haltuunotto.

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten hankintojen kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu.

Vuoden 2012 keskeiset tavoitteet ja tulokset

  • Senaatti-kiinteistöt kehitti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa kiinteistöjen virtuaalista hallintaa ja ohjaamista,
  • uusia elinkaaritehokkaita korjausrakentamisen menetelmiä, kestävän kiinteistöliiketoiminnan mittaamista sekä parhaimpia sisäympäristöjä.
  • Lisäksi kehitettiin Green Lease- ja muita vuokrasopimusmalleja sekä yhteistyössä Hanselin kanssa palvelujen hankintamalleja.

Verkostoitunut toimintatapa

Senaatti-kiinteistöt pyrkii kehitystyössään avoimeen yhteisöllisyyteen alan toimijoiden kanssa. Sidosryhmät kutsutaan mukaan kehittämiseen, ja Senaatti-kiinteistöt jakaa myös itse avoimesti heille oman kehitystyönsä tuloksia.

Kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja, ottaa kantaa kehittämisehdotuksiin ja valmistella hanke-esitykset johtoryhmän käsiteltäviksi.

Vuokraustoiminnan, palvelutuotannon, investointien, ylläpidon ja myyntitoiminnan kehittäminen tapahtuu prosesseissa. Työntekijöiden verkottumista ja avointa kehittämisasennetta tuetaan muodostamalla vuosittain liiketoiminnan tulevaisuutta luotaava kehitysryhmä, johon osallistuvat kaikki uudet työntekijät.

Yhteistyöhankkeita

Senaatti-kiinteistöillä on vuosittain 1- 2 omaa laajempaa Tekes-rahoitteista kehityshanketta. Näiden lisäksi Senaatti-kiinteistöt on mukana 10 - 15 tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos.

Vuonna 2012 Senaatti-kiinteistöt käytti toiminnan kehittämiseen ilman henkilöstökuluja 1,6 miljoonaa euroa (1,6). Senaatti-kiinteistöt sai TEKESiltä tukea kehityshankkeisiinsa yhteensä 142 764 (90 622) euroa.

Yhteiskuntavastuun näkökulmasta keskeisiä kehityskohteita olivat sähkönkulutuksen vähentäminen, tilankäytön tehokkuuden parantaminen sekä sisäilmaongelmien estäminen.

Työympäristötutkimukset

Senaatti-kiinteistöt osallistuu aktiivisesti asiakas- ja käyttäjälähtöiseen sekä monitieteelliseen työympäristötutkimuksiin liittyviin hankkeisiin. Asiakastyöhömme liittyen olemme erityisesti mukana selvittämässä toimintaympäristön muutosten sekä tieto- ja kommunikaatioteknologian vaikutuksia organisaation toimintatapoihin sekä työympäristö- ja toimitilaratkaisuihin. Ajankohtaisia työympäristötutkimushankkeita esitellään kotisivuillamme.

Maailman parasta sisäympäristöä etsimässä

Senaatti-kiinteistöt osallistui ennakointihankkeeseen, jossa haettiin kansainvälisesti parhaita sisäympäristöjä.  Hanke oli osa RYM:in ohjelmaa. Sitä veti Finpro ja siihen osallistui useampi yritys ja tutkijoita useammasta yliopistosta. Tuloksena syntyi SenaattiHub-konsepti.