Tehokasta tilankäyttöä, tuottavaa toimintaa

Senaatti-kiinteistöt tukee välillisesti asiakkaidensa taloudellisten tavoitteiden ja valtion tuottavuustavoitteiden saavuttamista tarjoamalla toimitilaratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaiden toimintaa. Työn tuottavuuteen voidaan vaikuttaa myös laadukkailla ja viihtyisillä työtiloilla.

Merkittävänä kiinteistöjen omistajana ja valtion toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöt voi valtionhallinnolle tarjoamissaan tilaratkaisuissaan hyödyntää uudisrakentamisen sijaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja myös muiden omistajien tilatarjontaa.