Talousrikollisuuden torjunta

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä vastuu sekä omaan toimintaansa liittyvistä hankinnoista että asiakkailleen hankkimista palveluista.  Julkisena toimijana Senaatti-kiinteistöt noudattaa julkista hankintalakia.

Senaatti-kiinteistöillä on oma hankintaohjeistus ja hankintaprosessi, joilla varmistetaan yhteistyökumppaneiden ja toimintaketjun laillisuus. Talousrikollisuuden torjunta on nostettu erittäin merkittävään rooliin. Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimintaohjeet toimittajakumppaneilleen. Vuoden 2012 alusta Senaatti-kiinteistöt on muun muassa sisällyttänyt kaikkiin uusiin rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin sopimussakot.