Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus

Senaatti-kiinteistöjen toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi heijastuvat taloudelliseen tuloksellisuuteen sekä Senaatti-kiinteistöjen asiakkaiden talouteen esimerkiksi säästyneiden energiankustannusten muodossa.

Energiatehokkuuden parantaminen on ylläpitokustannusten hallintaa

Senaatti-kiinteistöjen erillisten energiatehokkuusinvestointien ohella pääosa parannustoimenpiteistä toteutetaan osana merkittäviä korjauksia. Rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiatehokkuuteen panostamisella hallitaan energianhinnan vaikutuksia ylläpitokustannuksiin sekä varmistetaan, että rakennukset ovat ajanmukaisia energiamääräysten kiristyessä sekä vuokralaisten että omistajien näkökulmasta.

Tuloksellista toimintaa käyttäjäsähköprojektissa

Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäsähköprojektissa koko viime vuoden mukana olleiden kiinteistöjen sähkönkulutus aleni liki kahdeksan prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Rahassa se merkitsi 80 000 euroa. Jos valtion koko sähkönkäyttö – ilman liikennettä – vähenisi saman verran, säästöä kertyisi vuosittain seitsemän miljoonaa euroa.

Säästö henkilöstön hyvinvointiin

Kastellin tutkimuskeskus rakennettiin vuonna 20 vuotta sitten lääke- ja terveystieteellisen huippututkimuksen tarpeita varten. Kuudessa kerroksessa tilaa on yhteensä 8700 brm2. Käyttäjäsähköprojektin myötä Kastellin kiinteistön sähkönkulutus väheni viime vuonna kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Kulutuksen pienentymisestä kertyneitä säästöjä Senaatti-kiinteistöt on palauttanut asiakkailleen. Esimerkiksi Kastellissa toimiva Työterveyslaitos päätti panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin ja hankki säästyneillä euroilla henkilöstönsä käyttöön taljalaitteen ja stepperin.

Vihreät vuokrasopimukset yleistyvät

Senaatti-kiinteistöt on solminut kymmenkunta toimitilojen Green Lease
-vuokrasopimusta. Green Lease kannustaa vuokralaista ja vuokranantajaa entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään toimintaan. Green Lease -vuokrasopimus auttaa vuokralaista vaikuttamaan toimitilakustannuksiinsa kiinnittämällä huomio ylläpitovuokraan vaikuttaviin sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätemaksuihin.

Green Lease -vuokrasopimuksen edut

Auttaa:

  • selvittämään energiankulutus- ja ympäristötiedot
  • alentamaan vuokraa
  • kohdistamaan kustannuksia tarkasti ja oikeudenmukaisesti
  • rakentamaan yhteistoimintamallin ympäristötavoitteiden ja toteutumien seuraamiseksi.

Mahdollistaa:

  • energiaa säästävät toimenpiteet ja kannattavat investoinnit
  • säästöjen oikeudenmukaisen jakamisen
  • alentuneet käyttökustannukset ja kiinteistön arvon nousun.

Ympäristö- ja sisäilmariskien hallinnasta mittavia kustannuksia

Ympäristövahinkojen ja sisäilmaongelmien korjaaminen sekä riskienhallinta aiheuttavat Senaatti-kiinteistöille vuosittain merkittäviä kustannuksia. Investoinnit ovat välttämättömiä kiinteistöjen käytettävyyden ja arvon säilyttämiseksi. Vuonna 2012 Senaatti-kiinteistöt käytti pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen ja näitä koskeviin selvityksiin yhteensä 1,15 milj. euroa  (v. 2011 0,65 milj. euroa). Sisäilmaolosuhteiden parantamiseen tähtääviin korjauksiin käytettiin 25 milj. euroa (v.2011 28,7 milj, euroa).