Vuonna 2012

 • Noin 2800 toimitilavuokrasopimusta
 • Eniten sopimuksia puolustus ja turvallisuus -toimialalla
 • Vuokrattuja tiloja 6,5 milj. neliötä
 • Vuokratuloista lähes puolet pääkaupunkiseudulta

Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto muodostuu vuokratuloista sekä kiinteistöjen ja palveluiden myynneistä. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 liikevaihto oli 620,5 (582,7) milj. euroa, josta vuokraustoiminnan liikevaihdon osuus oli 560,3 (511,8) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 6,5 % vuodesta 2011.

Kohtuullinen vuokrataso

Joulukuun 2012 lopussa Senaatti-kiinteistöjen toimitilavuokrasopimusten (kokonaisvuokrakohteet) keskimääräinen kokonaisvuokrataso oli 13,51 (12,91) euroa/m2/kk.

Senaatti-kiinteistöjen vuokrat ovat kohtuullisia käyvän hinnoittelun mukaisia. Vuokratason pitää kattaa investoinnit rahoituskuluineen, kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset, pitkän aikavälin inflaatio ja riskit.  Senaatti-kiinteistöjen vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.  Senaatti-kiinteistöt seuraa säännöllisesti markkinavuokria eri puolilla Suomea ja eri toimialoilla. Senaatti-kiinteistöjen vuokratason on todettu muun muassa KTI:n benchmarking-selvitysten mukaan sijoittuvan hieman markkinoiden keskitason alapuolelle. 

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain *)
 KehityskiinteistötPuolustus ja TurvallisuusMinisteriöt ja erityiskiinteistötToimistot
euroa/kk20122011201220112012201120122011
Etelä-Suomi7,017,1611,9412,8118,3717,5815,8515,12
Länsi-Suomi6,806,0511,5210,8310,3510,5612,2411,39
Itä-Suomi6,386,1311,5411,209,038,7212,8912,07
Pohjois-Suomi6,596,4610,9410,3611,4510,2710,199,99
Toimiala yht.6,626,4111,5511,3615,9315,2813,3812,64

*) Toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliöillä painotetut keskimääräiset sopimusten neliövuokrat. Ko. vuoden lopun kiinteistökannan mukainen tieto.

Senaatti-kiinteistöjen eri toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan. 

Vuokrausaste oli hyvä

Toimitilojen vuokrausaste pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 96,4 %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 800 (2 800) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta oli 91,7 % .   Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Palvelujen myynnit

Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna palveluita 10,1 (8,8) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat asiantuntijapalveluista ja käyttäjäpalveluista. Palveluiden myynti kasvoi 15 %  edellisvuodesta.  

Kiinteistöjen myynnit

Kiinteistöomaisuuden myynti toteutui ennakoitua paremmin. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 80,4 (112,7) milj. eurolla ja osti 0,2 (4,5) milj. eurolla. Myyntivoitot olivat 49,9 milj. euroa ja myyntitappiot 1,1 milj. euroa.
Kiinteistöjen myynnit

Suurimmat myydyt kiinteistöt 

 • Töölönlahden kortteli 2018, Helsinki
 • Hakuninmaan maa-alueet, Helsinki
 • Malminkartanon maa-alueet, Helsinki
 • Hermannin laboratoriorakennus, Helsinki
 • Kakolan kortteli 13, Turku
 • Pasteurinkadun asuinalue, Helsinki
 • Joensuu poliisi- ja oikeustalo
 • Keravan vankilan maa-alueet
 • Vaasan virkamiesrakennus