Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

Taloudellinen vastuullisuus on edellytys ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle toiminnalle. Ilman tervettä taloudellista pohjaa ympäristöä säästävien ja sosiaalisesti kestävien toimintatapojen kehittäminen ei ole mahdollista. (Yhteiskuntavastuustrategia 2011-2014)

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

  • Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa.
  • Kokonaistulos kuitenkin laski edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui tehdyistä arvonalennuksista.
  • Vuokraustoiminnan tulos ja palveluiden tulos alittivat asetetun tavoitteen, mutta kiinteistöjen myyntitulos ylitti tavoitteen.
Keskeiset tunnusluvut
Kasvu20122011Muutos-%
Liikevaihto, Me6205836,5
Tase, Me4 6404 675-0,7
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m26 4776 531-0,8
Investoinnit yhteensä, Me196244-19,8
Investointien osuus liikevaihdosta, %3242-24,7
Henkilöstö lkm 31.12.2512510,0
Kannattavuus   
Tulos, Me134154-13,0
Tuloksen osuus liikevaihdosta, %21,726,5-18,3
Nettotuotto, %8,67,98,9
Koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto, %4,34,8-9,9
Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto, %3,23,4-5,0
Oman pääoman tuotto, %4,55,0-10,8
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk13,5112,914,6
Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, %96,496,40,0
Vakavaraisuus   
Omavaraisuusaste, %65,364,90,6
Nettovelkaantumisaste, %5051-2,5
Lainat, Me1 5591 585-1,6

Valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouden piiriin.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaistulos oli 134,4 (154,4) milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä kirjattiin puolustusvoimauudistuksen seurauksena Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätökseen noin 37 milj. euron suuruiset arvonalennukset ja muita arvonalennuksia noin 6 milj. euron arvosta.

Vuokraustoiminnan tulosta heikensivät arvonalennukset

Vuokraustoiminnan tulos oli 83,2 (90) milj. euroa, ja se alitti valtiovarainministeriön asettaman tulostavoitteen 5,8 milj. eurolla. Tulosta heikensivät merkittävästi puolustusvoimauudistuksesta aiheutuneet arvonalentumiset. Rahoituskuluissa syntyi noin 9 milj. euron suuruiset säästöt. Rahoituskulujen säästöt aiheutuivat laskevasta korkotasosta ja vähentyneestä lainatarpeesta, joka johtui siitä, että investoinnit eivät toteutuneet budjetin mukaisesti ja myyntituloja taas kertyi loppuvuodesta ennustettua enemmän. Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattiin Micronovan tulipalosta aiheutuneesta vahingonkorvauksesta 3,9 milj. euroa ja muita kertakorvauksia syntyi vuokrasopimusten ennenaikaisista irtisanomisista ja lisävuokrista yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Näitä ei budjetointivaiheessa ollut tiedossa.

Kiinteistökaupat onnistuivat yli tavoitteen

Kiinteistöjen myyntitoiminnan tulos oli 43,1 milj. euroa (56,2 milj. euroa). Hyvään tulokseen vaikuttivat useiden suurten kiinteistökauppojen ajoittuminen vuoden 2012 loppupuolelle. Myynnin tulos ylitti budjetoidun tuloksen 14,4 milj. eurolla.

Palveluiden myyntitulos jäi tavoitteestaan

Palveluiden myynnin tulos oli - 0,1 (0,5) milj. euroa, budjetoitu tulos oli 0,6 milj. euroa. Ero aiheutui lähinnä siitä, että hallinnon tilahallinnan (HTH-tietopalvelun) tulot eivät toteutuneet budjetin mukaisesti. Vuoden 2012 laskelmissa osa hallinnon kuluista vyörytettiin myös palveluille liikevaihdon suhteessa. Aikaisempina vuosina palveluiden tulos on sisältänyt vain palveluille kohdistetut erillismenot.

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osinkotuotot

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osalta kertyi vuoden 2011 tuloksen perusteella osinkotuottoja 8,2 milj. euroa vuoden 2012 tilinpäätökseen.

Tuloutus valtiolle

Senaatti-kiinteistöt maksoi vuoden 2011 tuloksesta kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 130 milj. euroa (250 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (4,8 %).  Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 3,2 % (3,4). Omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ja oli 65,3 % (64,9 %). Nettovelkaantumisaste pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 50 % (51 %).

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä sekä korkoa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on ottanut investointeja varten lainaa yhteensä 1 865 milj. euroa vuosina 2002–2012.

Kertomusvuoden aikana Senaatti-kiinteistöt otti uutta lainaa 240 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt lyhensi valtion lainoja 110,1 (129) milj. eurolla ja muita lainoja 191,5 (165,6) milj. eurolla sekä maksoi korkokuluja 48,1 (56,9) milj. euroa ja lainojen takausmaksuja 6 (4,9) milj. euroa.

Valtiolle suoritetut maksut olivat 135,3 (258,6) milj. euroa suuremmat kuin Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 tulos.