Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin.  Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatti-kiinteistöjen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.