Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,6 (4,6) miljardia euroa. Ilman yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita kiinteistöomaisuuden arvo oli 4,3 miljardia euroa.

Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,5 (6,5) milj. neliömetriä ja rakennusten määrä noin 10 800 (11 000). 

Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain ja alueittain

Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurin toimitilakiinteistöjen omistaja. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien rakennusten pääoma-arvo muodostaa merkittävän osan Suomen valtion kansallisvarallisuudesta. Senaatti-kiinteistön vastuulla on tämän kiinteistövarallisuuden arvon ja käytettävyyden säilyminen. Tämän on mahdollista vain, jos tilat ovat käytössä ja niistä saatavilla vuokratuloilla voidaan kattaa tarvittavat korjaukset ja investoinnit.