Senaatti-kiinteistöjen investoinnit muodostuvat kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta.  Senaatti-kiinteistöt päättää investointiensa toteuttamisesta liiketaloudellisin perustein ja edellyttää myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista.

Investoinnit vähenivät edellisvuodesta

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit olivat kertomusvuonna 195,9 (244,3) milj. euroa, mikä oli 32 % liikevaihdosta. Eduskunnan vuodelle 2012 asettama investointikehys oli 240 milj. euroa, joten investointikehys alittui 44 miljoonalla eurolla.  Tämä johtui pääosin puolustusvoimauudistuksen yhteydessä jäädytetyistä investoinneista ja siirtyneistä investointipäätöksistä.

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Peruskorjausinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista oli noin 68 (70) %.

Investointimenot olivat suurimmat Etelä-Suomen alueella 76,2 milj. euroa, ja toimialoista eniten investoi puolustus ja turvallisuus -toimiala 78,7 milj. eurolla. Myös investointien osuus suhteessa kokonaisliikevaihtoon oli toimialalla suurin eli 42,7 %.  Edellisvuoteen verrattuna investointimenot pienenivät kaikilla alueilla.

Vuoteen 2009 asti luvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt.