Talous

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä. Vuokratuloilla on pystyttävä kattamaan kaikki kiinteistöjen ikääntymisestä ja kulumisesta aiheutuvat kustannukset ja hyvä tulos mahdollistaa suunnitelmalliset investoinnit.

Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Valtionvarainministeriö vastaa Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauspainotteisesta tulosohjauksesta. Lisäksi eduskunta voi päättää liikelaitoksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista.

Rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin.

Vihreät vuokrasopimukset yleistyvät

Green Lease -vuokrasopimus auttaa vuokralaista vaikuttamaan toimitilakustannuksiinsa kiinnittämällä huomio ylläpitovuokraan vaikuttaviin sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätemaksuihin.