Tavoitearvo 2012

 96 %

Tulokset 2012

96,4 %

Tulokset 2009-2011

2009 97,1%
2010 96,1 %
2011 96,4 %