Sijoitetun pääoman tuotto

Tavoitearvo 2012

Vuosittainen tavoite, vuodelle 2012 4,0 %

Tulokset 2012

4,3 %

Tulokset 2009-2011

2009 4,4 %    
2010 4,0 %
2011 4,8 %