Yhteiset kehityshankkeet asiakkaan kanssa

Tavoitearvo 2012

Laadullinen mittari, tavoitteena positiivinen kehitys.

Tulokset 2012

Green Office palveluun liittyneitä organisaatioita 13, jotka kaikki ovat läpäisseet tarkastuksen ja saaneet Green Office diplomin sekä GO logon käyttöoikeuden. Valtakunnallisia työympäristökonseptien kehittämistä on jatkettu Elyn, TEMin / TE-keskukset, oikeushallinnon ja Maanmittauslaitoksen kanssa. Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut tehtäväänsä valtion toimitila-asiantuntijana lähes sadassa toimeksiannossa. Senaatti-kiinteistöt on mukana 8:ssa laajassa työympäristön kehittämiseen liittyvässä tutkimushankkeessa muiden organisaatioiden ja yritysten kanssa. Hankkeet esitellään kotisivuillamme www.senaatti.fi - palvelut - työympäristökehittäminen.

Tulokset 2009-2011

Green office -hankkeet: Green office -palvelun ottivat käyttöönsä 13 asiakasorganisaatiota. Kaikki Senaatti-kiinteistöjen toimipisteet ovat mukana Green Office palvelussa (läpäisseet tarkastuksen ja diplomi) Workplace-hankkeet: Työympäristön kehittämisprojekteja ja -selvityksiä asiakasorganisaatioille. Valtakunnallisia työympäristökonseptien laadinta. Osallistuminen työympäristön kehittämiseen liittyviin tutkimushankkeisiin.