Sisäilmasto-ongelmien hallinta

Tavoitearvo 2012

Ongelmien hallintaan saaminen uuden toimintamallin avulla strategiakauden loppuun mennessä.

Tulokset 2012

Työterveyslaitoksen kanssa jatketiin aktiivista yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä.  Yhteistyössä ISS:n kanssa kehitetty kiinteistöjen ylläpitoon liittyvä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisevä toimintamalli otettiin käyttöön.

Tulokset 2009-2011

Uusi toimintatapamalli laadittu ja otettu käyttöön. Perustettu sisäilmastoasioihin keskittyvä asiantuntijatiimi SYKLI ja luotu systemaattinen toimintamalli sisäilmastoasioiden hoitamiseen. Työterveyslaitos on arvioinut mallin ja esittänyt siihen jatkokehittämistarpeet.