Osaamisen kehittäminen -indeksi

Tavoitearvo 2012

Tavoitteena on pysyminen nykyisellä hyvällä tasolla.
Ydinosaamisen taso 3,15

Tulokset 2012

Osaamisen kehittäminen -indeksi 75,1

Ydinosaamisen taso 3,18

Esimiehisyyden taso 4,0

Johtajuuden taso 3,69

Tulokset 2009-2011

Osaamisen kehittäminen -indeksi
2010 72,4
2011 73,9

Ydinosaamisen taso
2009 3,09
2010 3,10
2011 3,16

Esimiehisyyden taso
2009 4,09
2010 4,0
2011 4,0

Johtajuuden taso
2009 3,70
2010 3,7
2011 3,7