Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tavoitearvo 2012

Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.

Tulokset 2012

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla edellisvuoteen verrattuna ja noussut hieman. 78 % asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena.

Käyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan 68 % kyselyyn vastanneista on erittäin tai melko tyytyväisiä.

Tulokset 2009-2011

2009 Asiakastyytyväisyys:
78 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)
Käyttäjätyytyväisyys: 68 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)

2010 Asiakastyytyväisyys:
72 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)
Käyttäjätyytyväisyys: 68 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)

2011 Asiakastyytyväisyys:
74 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)
Käyttäjätyytyväisyys: 69 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä