Henkilöstön työtyytyväisyys

Tavoitearvo 2012

Vertailuyritysten keskiarvoa 3,44 parempi työtyytyväisyys.

Tulokset 2012

3,80

Tulokset 2009-2011

2009 3,75
2010 3,64
2011 3,80