Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteisiin ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Senaatti-kiinteistöjen ympäristöpolitiikka kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Myös Senaatti-kiinteistöjen keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaatteita.

Senaatti-kiinteistöjen ympäristöasioita hallitaan, ohjataan ja kehitetään sertifioidulla ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöjohtamisjärjestelmällä. Sen toiminnasta vastaa operatiivisen yksikön johtaja, ja toimintaa seurataan säännöllisillä johdon katselmuksilla sekä johtoryhmän kokouksissa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kokonaisuus on vastuutettu johtoryhmän jäsenille. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisilla ympäristöohjelmilla.

Senaatti-kiinteistöt on asettanut tavoitteet ja toimenpideohjelman viidelle keskeiselle ympäristövaikutusten alueelle.