toiminnan vaikutukset

Senaatti-kiinteistöjen vaikuttamisalueet

Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista  ja valtionhallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntija.  Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon valtion kokonaisetu. Sillä tarkoitetaan taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä seikkoja sekä muita yhteiskunnallisia näkökohtia, kuten yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, elinkaariajattelua, kestävää kehitystä, energiatehokkuuden edistämistä sekä toimivia kiinteistömarkkinoita.