Strategiakaudella 2011-2014 Senaatti-kiinteistöt panostaa erityisesti asiantuntijaosaamisensa ja -palveluidensa kehittämiseen. Vuoden 2012 erityisteemaksi nousi asiakaskokemuksen laadun parantaminen. Lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostetaan entistä vahvemmin uusien vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden vuoksi.

Valtion linjauksien mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana, jonka tehtävänä on tuottaa toimitiloja ja organisoida niihin liittyviä asiantuntija-  ja muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille valtion kokonaisetu huomioiden.

Tehtävänä tilaratkaisut

Tilat ovat valtionhallinnossa strateginen resurssi, jonka avulla voidaan tukea organisaation toimintaa ja suorituskykyä. Valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Tarjoamme asiakkaillemme tarkoin mietittyjä ratkaisuja, jotka muodostuvat fyysisistä tiloista ja tiloihin liittyvistä palveluista.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut Senaatti-kiinteistöille ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut liittyvät erityisesti valtionhallinnon muutos- ja kehitystilanteisiin. Kiinteistöihin liittyvien käyttäjäpalveluiden tuottaminen Senaatti-kiinteistöt keskittää  usean viraston muodostamiin kampusalueisiin ja paikkakunnille, joihin valtio keskittää toimintojaan. Tällöin palveluiden ulkoistaminen Senaatti-kiinteistöjen kautta palveluntarjoajien hoidettaviksi on myös asiakkaalle taloudellisesti kaikkein järkevintä. 

Strategiset painopistealueet