Senaatti-kiinteistöllä oli neljä tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

toimialat

 

Puolustus ja turvallisuus

Asiakkaat:
Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet:
Turvallisuuteen erikoistuneet tilat ovat käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Toimialan vahvuudet:
Turvallisuuden tuotteistaminen kiinteistöliiketoiminnassa, yhdyskuntainfraosaaminen ja asiakkaan toiminnan muutosten mahdollistaminen toimitilojen osalta.

Vuosi 2012

 • Puolustusvoimauudistuksen suunnittelu ja toteutuksen käynnistäminen.
 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on yhteistyössä kartoitettu kaikkien toimitilojen tilatehokkuus, energia- ja ylläpitokustannukset, investointitarpeet sekä muu kulurakenne. Toimitilaohjelma ja yhteistyöstrategian mukaiset toimenpiteet on käynnistetty.
 • Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelman tukeminen voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Jatkettu infraverkostojen ja energialaitosten ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä.
 • Panostettu sisäilmakorjauksiin erityisesti varusmiesten majoitustiloissa.
 • Osallistuttu  asiakkaiden toimitilatehokkuuden parantamiseen.

Keskeiset tunnusluvut 2012

 • Vuokrattavat tilat 3,9 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 621 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 98,7  %
 • Liikevaihto (vuokraus) 183,8 milj. euroa
 • Investoinnit 78,7 milj. euroa

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

Asiakkaat:
Ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset. Lisäksi asiakkaina on mm. erityiskouluja ja sairaaloita.

Toimialan erityispiirteet:
Suuri osa ministeriöiden ja kulttuurilaitosten asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa suojeltavissa rakennuksissa, ja tutkimuslaitokset puolestaan tarvitsevat niille suunniteltuja erikoistiloja. Arvokiinteistöjen ja erikoistilojen ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Toimialan vahvuudet:
Asiakastuntemus,  kiinteistöjen keskeinen sijainti sekä pääosin vakaa liiketoimintaympäristö.

Vuosi 2012 

 • Ministeriörakennusten korjausohjelman eteneminen. Vuoden aikana valmistuivat seuraavat peruskorjaukset: Hallituskatu 3/MMM ja Mariankatu 9/VM. Vuoden aikana valmisteltuja hankkeita olivat Kirkkokatu 12/SM, Aleksanterinkatu 4-10/TEM ja Valtioneuvoston linna/VM.
 • Kansallismuseon hallinnansiirto ja muiden Museoviraston hallitsemien kohteiden hallinnansiirron valmistelu
 • Jyväskylän yhdistetyn koulun investointipäätöksen valmistelu
 • Yliopistokiinteistöjärjestelyjen loppuunsaattaminen ja yliopistokampusten maankäytön kehittäminen Otaniemessä
 • Valtion taidemuseoiden säätiöittämisen valmistelu
 • Useiden tutkimuslaitoshankkeiden valmistelu: THL Tilkanmäki, VTT Otaniemi, TTL Töölö

Keskeiset tunnusluvut 2012

 • Vuokrattavat tilat 1,0 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 306 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 97,2  %
 • Liikevaihto (vuokraus) 187,9 milj. euroa
 • Investoinnit 46,1 milj. euroa

Toimistot

Asiakkaat:
Oikeushallinto, poliisihallinto, verohallinto, aluehallinto, maanmittauslaitos  ja muita valtakunnallisia asiakkuuksia sekä keskusvirastoja.

Toimialan erityispiirteet:
Kiinteistökanta käsittää toimitaloja 1800-luvun arvokiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Toimialan asiakasvirastoilla on merkittävä määrä toimitiloja vuokralla myös muilta vuokranantajilta suoraan tai Senaatti-kiinteistöjen edelleenvuoraamina.

Toimialan vahvuudet:
Hyvä asiakas- ja asiantuntemus. Muutoksiin varaudutaan asiakasyhteistyöllä, kiinteistöjä kehittämällä, edelleen vuokrauksella ja tuottamalla kulloistakin asiakastarvetta vastaava palveluratkaisu.

Vuosi 2012

 • Valtion rakennemuutosten suunnittelua ja toteuttamista toimitilojen osalta esimerkkeinä Pora III, Hovi- ja hallinto-oikeusuudistus ja TE-palvelujen uudistaminen.
 • Hämeenlinnan poliisilaitoksen rakentamista on jatkettu ja Helsingin poliisilaitoksen mittava Pasila-hanke valmistui.
 • Tuotettu asiantuntijapalveluita oikeusministeriölle ministeriön toimitilajohtamisen kehittämishankkeessa.
 • Yhdessä asiakkaiden kanssa on tuotettu valtakunnallisia työympäristö- ja toimitilakonsepteja, joilla ohjataan uusien työympäristöratkaisujen toteuttamista. Esimerkkeinä TE-palvelut ja ELY-keskukset.

Keskeiset tunnusluvut 2012 

 • Vuokrattavat tilat 1,1 milj.m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 067 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 96,9 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 161,8 milj.euroa
 • Investoinnit 69,8 milj.euroa

Kehityskiinteistöt

Asiakkaat:
Kehitettävissä kohteissa tai muuten valtion omistuksessa olevissa, mutta muuhun käyttöön ja omistukseen kehitettävien kohteiden toimintaan liittyvät asiakkaat.
Toimiala vastaa keskitetysti myytävistä ja kehitettävistä kiinteistöistä.

Toimialan erityispiirteet:
Toimialan päätehtävänä on kehittää valtion käytöstä poistuvaa tai poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille tai vuokrattavaksi toimitiloja tarvitseville.

Toimialan vahvuudet:
Vahva markkinatuntemus ja valtakunnallisesti verkottunut toimintatapa.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2012

 • Myynnit yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.
 • Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yli 40 kohteessa. Merkittävimpiä olivat Helsingissä Keski-Pasila, Kaartin lasaretin korttelialue, Autokomppanian korttelialue, Kuninkaantammen ja Malminkartanon alue Helsingissä, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue, Tampereella Ratapihankadun alue sekä Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue.

Keskeiset tunnusluvut 2012   

 • Vuokrattavat tilat 0,5 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 265 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 76,9 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 26,9 milj. euroa
 • Investoinnit 1,0 milj. euroa