senaatti-kiinteistöjen organisaatio

Toimialaosaamista asiakastarpeiden mukaan

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan, joihin on koottu palvelutarpeiltaan ja liiketoiminnaltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa alue- ja prosessiyksikkö (vuoden 2013 alusta operatiivinen yksikkö), jonka alaisuudessa toimii neljä alueetta:

  • Etelä-Suomen
  • Länsi-Suomen
  • Itä-Suomen 
  • Pohjois-Suomen alue.

Toimipisteitä on 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Alueorganisaation vastuulla ovat muun muassa kiinteistöjen vuokraus ja isännöinti sekä ylläpitoon ja muihin palveluihin liittyvät tehtävät sekä. Toimialat ja alueet sopivat vuosittain tarkemmasta työnjaosta ja vastuista keskinäisissä palvelusopimuksissaan.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat viisi palveluyksikköä, jotka ovat

  • strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
  • talous
  • henkilöstöresurssit ja kehittäminen
  • tiedotus sekä
  • sisäinen tarkastus.

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 27 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2012 lopussa 251.