Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan.
Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa. Senaatti-kiinteistöt järjestää sidosryhmäpaneelin joka toinen vuosi tarpeen mukaan. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa myös kyselyillä ja haastatteluilla.

Vastuuraportointi on uudistettu vastaamaan olennaisuusmatriisin asiakokonaisuuksia

Olennaisuusmatriisi (PDF 98 Kt)