Yhteiskuntavastuun avainluvut

 

2012

2011

Muutos-%

Taloudellinen vastuu
Kasvu

Liikevaihto, Me

620

583

6,5

Tase, Me

4 640

4 675

-0,7

Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2

6 477

6 531

-0,8

Investoinnit yhteensä, Me

196

244

-19,8

Investointien osuus liikevaihdosta, %

32

42

-24,7

Henkilöstö lkm 31.12.

251

251

0,0

Kannattavuus

Tulos, Me

134

154

-13,0

Tuloksen osuus liikevaihdosta, %

21,7

26,5

-18,3

Nettotuotto, %

8,6

7,9

8,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

4,3

4,8

-9,9

Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto, %3,23,4-5,0

Oman pääoman tuotto, %

4,5

5,0

-10,8

Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk

13,51

12,91

4,6

Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, %

96,4

96,4

0,0

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %

65,3

64,9

0,6

Nettovelkaantumisaste, %

50

51

-2,5

Lainat, Me

1 559

1 585

-1,6

    

Ympäristövastuu

Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm2)

90,7

92,5

-2

Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm2, normeerattu

123,5

125,3

-1,5

Veden ominaiskulutus (l/brm2)

315,7

326,8

-3,4

Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaispäästöt kg, CO2-ekv/brm2

59,4

57

4

    

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö

Lukumäärä 31.12.2012

251

251

0

Keski-ikä

49,6

50,2

-1,2

Asiakkaat

Asiakastyytyväisyys % vastaajista melko tai erittäin tyytyväinen

78

74

5,4