Senaatti-kiinteistöjen henkilökunnan työaikana tapahtuvan työhön liittyvän henkilöautoliikenteen päästöt ilmaan laskettiin maksettujen kilometrikorvausten mukaan. Henkilöautoliikenteen CO2-päästökertoimena käytettiin VTT:n ylläpitämän Lipasto-tietokannan mukaista päästökerrointa, joka on laskettu keskimääräiselle suomalaiselle henkilöautotyypille ja keskimääräiselle ajosuoritteelle. Lentoliikenteen vastaavat CO2 -päästöt saatiin matkanjärjestäjän toimittamasta raportista.