Senaatti-kiinteistöjen kylmäaineiden käytön tiedot perustuvat alueilta kerättäviin kylmäaineraportteihin, joista ilmenee alueella vuoden aikana tehdyt kylmäaineiden lisäykset ja vaihdot. Senaatti-kiinteistö seuraa alueittain kylmäaineiden käyttöä keräämällä tiedot täytöistä sopimuskumppaneilta.

Kylmäaineiden otsonihaitallisuuden ja kasvihuonehaitallisuuden laskenta perustuu kylmäaineille määriteltyihin ODP (ozone depleting potential)- ja GWP (global warming potential) -kertoimiin. (IPCC:n määritelmät ja Ashrae 34-2010). ODP kuvaa kylmäaineen otsonihaitallisuutta suhteessa CFC-11 kylmäaineen otsonia tuhoavaan vaikutukseen ilmakehässä sadan vuoden vaikutusjaksolla. GWP kuvaa kylmäaineen vaikutusta ilmastonlämpenemiseen suhteessa hiilidioksidin vaikutukseen yläilmakehässä sadan vuoden vaikutusjaksolla.