Kokonaisenergiankulutus

Senaatti-kiinteistöt noudattaa kokonaisenergiankulutuksen raportoinnissa GRI:n suosituksen mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. GRI:n mukaan suora energiakulutus viittaa energiaan, joka sisältyy raportoivan organisaation toiminnallisiin rajoihin ja on näin ollen organisaation hallittavissa. Suora energia voidaan kuluttaa raportoivan organisaation toimesta tai siirtää toiselle kuluttajalle.

Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta. Epäsuora energiankulutus koostuu kohteisiin ostetusta sähköstä, kaukolämmöstä ja kaukokylmästä sekä näiden tuotannon häviöistä. Epäsuoraan energiankulutukseen lasketaan mukaan myös rakentamisen energiankulutus.

Ylläpidettyjen kohteiden kokonaisenergiankulutus lasketaan suhteuttamalla rajatun kiinteistökannan ominaiskulutus koko Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökantaan. Pääomavuokrakohteista puolustushallinnon kulutustiedot perustuvat heidän itse ilmoittamiinsa tietoihin. Rajavartiolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitos energiankulutuksen laskenta perustuu bruttoalatietoihin ja kulutusseurannassa olevien vastaavien kiinteistöjen ominaiskulutuksiin.