Valtion rakennettu kiinteistövarallisuus on valtion kiinteistöstrategian mukaisesti keskitetty Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt on valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntija, jonka vastuulla on myös valtion kiinteistövarallisuuden myynti. Kohteet myydään julkisella tarjouskilpailulla.”

Senaatti-kiinteistöt tekee vuodessa noin sata kiinteistökauppaa, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutamien arvokohteen kaupasta. Helsingin Kaivopuistossa sijaitsevalle arvokkaalle Marmoripalatsille etsitään uutta omistajaa ja uutta käyttötarkoitusta. Eliel Saarisen suunnittelema rakennus valmistui alun perin yksityiskodiksi. Vuoteen 2012 asti rakennuksessa toimi työtuomioistuin. Valtiolla ei ole rakennukselle enää omaa käyttöä.

Vuoden 2012  keskeiset tavoitteet ja tulokset

Vuoden 2012 aikana Senaatti-kiinteistöt myi valtiolle tarpeetonta kiinteistöomaisuutta yhteensä 80 (112,7) miljoonan euron arvosta. Myytyjä kohteita oli  101 (125), joista suurin osa oli pieniä Ratahallintokeskukselta ja Rajavartiolaitokselta siirtyneitä kiinteistöjä.

Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin aikaisemmin mm. sisäasiainministeriön, Liikenneviraston ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa ollutta kiinteistöomaisuutta. 

Suurimpia myytyjä kohteita:

  • Töölönlahden kortteli 2018, Helsinki
  • Hakuninmaan maa-alueet, Helsinki
  • Malminkartanon maa-alueet, Helsinki
  • Hermannin laboratoriorakennus, Helsinki
  • Kakolan kortteli 13, Turku
  • Pasteurinkadun asuinalue, Helsinki
  • Joensuu poliisi- ja oikeustalo
  • Keravan vankilan maa-alueet
  • Vaasan virkamiesrakennus

Myyntitoiminta vilkastunut

Viimeisen seitsemän vuoden aikana Senaatti-kiinteistöt on myynyt valtion kiinteistövarallisuutta yhteensä noin 550 miljoonalla eurolla. Viimeiset viisi vuotta ovat olleet myyntitoiminnan kannalta nousujohteisia.

Valtion omaisuus myydään aina käyvällä hinnalla. Tarvittaessa haetaan päätöksenteon tueksi hinta-arvio ulkopuoliselta riippumattomalta asiantuntijalta.

Suurimman myyntiryhmän muodostavat virastotalot, tiehallinnon tukikohdat ja hallit, raja-asemat, varuskunnat ja rautatiekiinteistöt. Kiinteistökauppoja tehdään vuodessa noin sata, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutamien arvokohteen kaupasta.

Läpinäkyvää ja julkista toimintaa

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään pääsääntöisesti tarjousten perusteella. Senaatti-kiinteistöjen myytävät kohteet ovat esillä www.senaattimyy.fi-sivustolla, ja myytävistä kohteista ilmoitetaan aina julkisesti.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista viiteen miljoonaan euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle, ja yli 10 miljoonan euron kaupoista päättää eduskunta. www.senaattimyy.fi–sivustolle on koottu tietoa valtion toimintatavoista kiinteistökaupoissa.