Kaavoitukseen osallistuminen

Senaatti-kiinteistöt kehittää ja kaavoittaa valtion omistamia maa-alueita valtion rakennushankkeita varten sekä myyntikohteiksi. Pääosa Senaatti-kiinteistöjen kohteista myydään kuitenkin ilman kaavamuutos- tai muita kehitystoimenpiteitä. Mikäli kohteen myytävyyttä tai siitä saatavissa olevaa taloudellista tai muuta hyötyä voidaan oleellisesti parantaa kaavamuutoksella tai muilla kehittämistoimenpiteillä, kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.” 

Vuoden 2012 kehittämiskohteet

Senaatti-kiinteistöillä on vireillä useita isoja kaavahankkeita eri puolilla maata. Suurin hanke tällä hetkellä on Keski-Pasila, jonne suunnitellaan rakennusoikeutta 500 000 kerrosneliömetriä. Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Liikennevirasto kehittävät aluetta yhteistyössä.

Kertomusvuonna jatkettiin Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailua, jonka voittaja ratkeaa vuoden 2013 aikana. Korttelin suunnittelussa ekologisilla kriteereillä on tärkeä rooli. Tavoitteena on luoda vaativimman A-luokan mukaisia rakennusratkaisuja, mikä tulee olemaan todellinen haaste kauppakeskuksille. Yhtä tiukkoja ekokriteereitä ei ole aiemmin toteutettu Suomessa vastaavissa hankkeissa. Keski-Pasilalla on omat kotisivut www.pasilaone.fi

Muita kertomusvuoden suurimpia kehityskohteita olivat mm.

  • Kaartin lasaretin korttelialue Helsingissä
  • Autokomppanian korttelialue Helsingin Töölössä
  • Kuninkaantammen ja Malminkartanon alue Helsingissä
  • Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue
  • Tampereella Ratapihankadun alue
  • Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue.

Senaatti-kiinteistöillä oli vuonna 2012 käynnissä erityyppisiä maankäytön kehittämisprojekteja useissa kymmenissä kohteissa.

Tiivis yhteistyö kuntien kanssa

Kuntien kaavoitusviranomaisten kanssa tehty tiivis yhteistyö on luonut valtion kiinteistöille uudenlaisia käyttötarkoitusmuotoja esimerkiksi yksityisen puolen tarpeisiin.

Senaatti-kiinteistöt kehittää alueita lähinnä vain kaavallisesti. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti liikelaitokset voivat kehittää kiinteistöjä vain riskittömällä tavalla eli rajoittuen omaisuuden kaavalliseen tai muuhun riskittömään toimintaan.