Kiinteistövarallisuus

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 11 000 rakennusta. Hyvän rakennustavan noudattaminen, suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen, ympäristöasioiden huomioiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ovat osa vastuullista toimintaa.

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen.  Painopisteenä on myös olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat kehitystoimenpiteet niin kiinteistöjen ylläpidossa kuin rakentamisessa.

Kulttuuritalosta Museoviraston koti

Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa Sturenkatu 4:n Kulttuuritalon toimistosiiven ja osan kokoussiivestä Museoviraston toimitilaksi.

Ely-keskus ja Finnvera keskittivät toimintansa Kuopionlahden rantaan

Ely-keskuksen noin 240 henkilöä ja Finnveran noin 70 henkilöä muuttivat yhteiseen toimitilaan Kuopionlahden rantaan vuoden 2013 alussa.