Kiinteistöjen elinkaari, käyttöikä ja kestävyys

Senaatti-kiinteistöt on rakennushankkeissaan omaksunut kestävän kehityksen toimintapolitiikan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että rakennus on energiataloudellinen, rakennusosat ja -materiaalit ovat pitkäikäisiä, kulutusta kestäviä sekä helposti huollettavia ja korjattavia ja tilaratkaisut muunneltavia. Tavoitteiden saavuttamiseksi Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakentamisen menetelmä, jossa systemaattisesti huomioidaan ympäristöön liittyvät näkökohdat.