Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain