Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain