Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden veden ominaiskulutus 2008-2012

Lisätietoa

Veden ominaiskulutuslukemat perustuvat Ryhti tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan vedenkulutusta.

Kokonaisvedenkulutus on laskettu kertomalla toteutunut veden ominaiskulutus Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan bruttoneliömäärällä.