Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus

Lisätietoa

Lämmön ominaiskulutuslukemat perustuvat Ryhti tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan energiankulutusta. Esitetty Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu Jyväskylä) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Käytetyt paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut ovat Ilmatieteenlaitoksen vuosittain laskemia ja julkaisemia. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutuksia kutakin yksi prosentti vuosittain.