Senaatti-kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvat rikkidioksidin, typen oksidien sekä hiukkasien ominaispäästöt vuosina 2008 - 2012

Lisätietoa

Senaatti-kiinteistöjen SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjen laskenta perustuu Ryhti -tietokannan energiankulutustietoihin sekä parhaaseen tietoon energiantuotannon päästöistä.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 päästölaskennan lämmöntuotannon SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjen päästöprofiilit perustuvat Senaatti-kiinteistöjen alueiden mukaisten energiantuottajien toimittamiin tietoihin sekä Suomen keskimääräiseen kaukolämmön tuotannon päästöprofiiliin (Energiateollisuus ry). Alueellisten lämpölaitosten päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

Senaatti-kiinteistöissä kulutetun sähkön tuotannon SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjen laskenta perustuu Suomen keskimääräisen sähköntuotannon päästöprofiiliin vuonna 2004 (Energiateollisuus ry).