Kylmäaineiden haitallisten vaikutusten suhde käytössä olevaan kylmäainemäärään

Lisätietoa

Senaatti-kiinteistöjen kylmäaineiden käytön tiedot perustuvat alueilta kerättäviin kylmäaineraportteihin, joista ilmenee alueella vuoden aikana tehdyt kylmäaineiden lisäykset ja vaihdot. Senaatti-kiinteistöt  seuraa alueittain kylmäaineiden käyttöä keräämällä tiedot täytöistä sopimuskumppaneilta.

Vuonna 2012 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kylmälaitteisiin täydennettiin noin 905 kg kylmäaineita laitteistoissa tapahtuvien vuotojen takia. Kylmäainevaihtoja tehtiin noin 779 kg, joka vastaa 7,5 % koko käytössä olevasta kylmäainemäärästä.

Kylmäaineiden otsonihaitallisuuden ja kasvihuonehaitallisuuden laskenta perustuu kylmäaineille määriteltyihin ODP (ozone depleting potential)- ja GWP (global warming potential) -kertoimiin. (IPCC:n määritelmät ja Ashrae 34-2010). ODP kuvaa kylmäaineen otsonihaitallisuutta suhteessa CFC-11 kylmäaineen otsonia tuhoavaan vaikutukseen ilmakehässä sadan vuoden vaikutusjaksolla. GWP kuvaa kylmäaineen vaikutusta ilmastonlämpenemiseen suhteessa hiilidioksidin vaikutukseen yläilmakehässä sadan vuoden vaikutusjaksolla.

Otsonikerrokselle erittäin haitallisten CFC-yhdisteiden (esim. R-12) käyttö kylmälaitteiden huollossa on nykyisin kiellettyä. Merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavien HCFC –kylmäaineiden (esim. R-22) käyttö kylmälaitteiden huollossa on täysin kiellettyä vuonna 2015. HCFC- kylmäaineiden käyttö on tälle hetkellä sallittua huolloissa ainoastaan toisesta laitoksesta talteenotetulla R-22 kylmäaineella.