Koulutuksen jakautuminen eri henkilöstöryhmien kesken