Energian kokonaiskulutus 2008-2012

Lisätietoa

* Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa kokonaisenergiankulutuksen raportoinnissa GRI:n suosituksen mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. GRI:n mukaan suora energiakulutus viittaa energiaan, joka sisältyy raportoivan organisaation toiminnallisiin rajoihin ja on näin ollen organisaation hallittavissa. Suora energia voidaan kuluttaa raportoivan organisaation toimesta tai siirtää toiselle kuluttajalle. Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta. Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä sekä näiden tuotannon häviöistä. Epäsuoraan energiankulutukseen lasketaan mukaan myös rakentamisen energiankulutus.