Energian ominaiskulutus

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidettyjen kohteiden lämmön ja sähkön ominaiskulutuslukemat perustuvat Ryhti tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan energiankulutusta. Esitetty Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu Jyväskylä) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Käytetyt paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut ovat Ilmatieteenlaitoksen vuosittain laskemia ja julkaisemia.