Senaatti-kiinteistöt on ottanut käyttöön Pöyryn kanssa vuoden 2012 aikana kehitetyn rakennushankkeiden tiedonkeruujärjestelmän.
Merkittävänä rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennusalalta.
Verohallinnon Turun toiminnot muuttavat lähivuosina Kakolan vankila-alueelle.
Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) ja Senaatti-kiinteistöjen kymmenen vuotta jatkunut vuokrasuhde syventyi strategiseksi kumppanuudeksi.