Väestörekisterikeskuksen muuttaminen huonetoimistosta monitilaympäristöön nostatti tunteita pintaan.
Nordic Built Challenge -kilpailu hakee energiatehokkaita ratkaisuja.
Ensi kesänä Pasilan virastokortteliin avautuu moderni kohtaamisympäristö virastojen työntekijöille ja heidän asiakkailleen.
Vuonna 2012 useita puolustusvoimien käytöstä poistuvia alueita tarkasteltiin erityisesti niiden luontoarvojen näkökulmasta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu ja saavutettavuustavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään.
Toimitilojen käyttäjät projektin todellisia tuloksentekijöitä
Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä 16 % muodostuu alueellisissa lämpölaitoksissa.
Senaatti-kiinteistöt on sisällyttänyt hankintakilpailuun myös ilmanvaihtosuodatusasteen ja suodattimien hävityksen. 
Alvar Aalto -paviljonki on Suomen ja suomalaisen arkkitehtuurin symboli Venetsiassa.
Senaatti-kiinteistöt ja Auratum allekirjoittivat kertomusvuonna esisopimuksen Taivallahden autokomppanian kaupasta.