Vuokrasuhteesta strategisiksi kumppaneiksi

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) ja Senaatti-kiinteistöjen kymmenen vuotta jatkunut vuokrasuhde syventyi strategiseksi kumppanuudeksi.

Rise haluaa viedä toimitilojensa käytön ja hallinnan uudelle tasolle Senaatti-kiinteistöjen avustuksella.

Tämä tietää entistäkin tavoitteellisempaa ja pitkäjänteisempää työtä.

”Laadimme ensin virastollemme strategian vuoteen 2020 ja nyt haluamme selvittää, minkälaisilla toimitilaratkaisuilla saadaan aikaiseksi uudenlainen, rikoksettomaan elämään kuntouttava Rikosseuraamuslaitos”, tulosjohtaja Pauli Nieminen Risestä kertoo.

Rise ja Senaatti-kiinteistöt ovat määritelleet yhteistyölleen strategiset työnjaon ja tavoitteet, jotka liittyvät tilankäytön tehostamiseen, investointien ja tilatiedon hallintaan, vuokramallin ja kiinteistöjen turvallisuuden kehittämiseen sekä ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseen.

Rikokseton polku vapauteen

Rikosseuraamuslaitoksessa kiinteistöt ja perustehtävä eli rangaistusten täytäntöönpano liittyvät kiinteästi toisiinsa. Viidennes laitoksen toimintamenomäärärahoista menee kiinteistöjen vuokriin.

Suurin osa neliöistä ja kuutioista on vankiloissa, joiden osuus vuokramenoista on liki 90 prosenttia.

”Tehtävämme on luoda rangaistusta suorittaville rikokseton polku vapauteen. Kuntoutuksen jatkaminen rangaistuksen jälkeen edellyttää, että laitoksemme sijaitsevat lähellä sosiaali- ja terveysalan toimijoita, jotka näyttäisivät keskittyvän kasvukeskuksiin”, Nieminen pohtii.

Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Lasse Koponen mielestä on tärkeää, että Senaatti-kiinteistöt pystyy suoriutumaan palveluista tasalaatuisesti eri alueyksiköissään.

”Rise on itse paras asiantuntija oman toimintansa erityispiirteissä eli turvallisuudessa ja teknisessä valvonnassa. Senaatti-kiinteistöiltä se saa kaiken muun kiinteistönpidossa ja toimitilajohtamisessa vaadittavan osaamisen”, Koponen lupaa.